besparen Belastingdienst_Amsterdam_3

Published on augustus 4th, 2015

0

Ondernemers: Betaal je niet teveel belasting?

Tegen geld besparen zal niemand bezwaar hebben, en belasting betalen is ook niet de grootste hobby van iedereen. De belastingen in dit land zijn vrij hoog. Daar staat wel tegenover dat er heel veel vrijstellingen zijn en tegemoetkomingen. Op deze manier daalt het totaalbedrag dat je aan belasting kwijt bent aanzienlijk. Ondernemers maken niet altijd gebruik van alle belastingaftrekposten die er zijn. En dat is zonde, want daardoor betaal je teveel geld dat je niet hoeft te betalen. Alsof je naar de supermarkt gaat en de korting waar je wel recht op hebt niet krijgt, omdat je je kortingskaart niet bij je hebt.

De zelfstandigenaftrek

Ondernemers die aan het urencriterium voldoen hebben recht op de zelfstandigenaftrek. Er zijn dus twee voorwaarden om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. In de eerste plaats moet u ondernemer zijn en in de tweede plaats moet u aan het urencriterium voldoen.

Wat is nu een ondernemer? De wet geeft duidelijk aan wat een ondernemer is. Een ondernemer is iemand die een onderneming drijft voor eigen rekening en rechtstreeks wordt verbonden voor betreffende deze onderneming (Artikel 3.4 IB 2001). Een directeur-grootaandeelhouder is dus geen ondernemer in de zin van de IB, maar is in loondienst. Voor hem is de zelfstandigenaftrek dus niet van toepassing. Wie de zelfstandigenaftrek toepast kan zo’n €7.000 aan belasting besparen.

De KIA: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een aftrekpost die bedoeld is om kleine investeringen te stimuleren. Wie investeert in goederen met een waarde van meer dan €450,00 per stuk en in totaal meer dan €2300, maar niet meer dan €103231 kan maximaal 28% procent van dit bedrag aftrekken. De maximale KIA is dus ongeveer €15600. Wie een hoger bedrag dan €103231 investeert kan nog steeds een bedrag aftrekken, maar dit bedrag wordt lager naarmate het geïnvesteerde bedrag hoger wordt. Vanaf een geïnvesteerd bedrag van €103.232 is de maximale KIA 15609 – 7,56% van het bedrag boven de 103.231.

Er zijn wel een aantal investeringen die niet meetellen voor de KIA. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van personenauto’s, effecten en woonhuizen.

Meer dan 41% aftrek als u investeert in groene energie

De overheid heeft een lijst op gesteld van middelen die groene energie opwekken. Uiteraard heeft dit als doel om ervoor te zorgen dat de economie groener wordt. Wie in 2015 minimaal €2500 en maximaal 119.000.000 investeert in energievriendelijke bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan mag 41.5% in aftrek brengen. De investering moet wel vooraf gemeld worden bij de overheid.

Het leuke van de Energie-investeringsaftrek is dat deze ook gecombineerd mag worden met andere aftrekposten zoals bijvoorbeeld de KIA.

 

 

 

 Comments are closed.

Back to Top ↑