Cultuur Napoleon-bonaparte

Published on augustus 14th, 2015

0

Wat hebben we aan Napoleon te danken?

Napoleon heeft een korte tijd over Nederland geregeerd. Sommigen Nederlanders haalden hem binnen als held, anderen zagen hem liever gaan dan komen. Hoe het ook zij, er zijn nog steeds invloeden van de Franse overheersing van Nederland merkbaar, sterker nog het zijn best belangrijke zaken die Napoleon ons heeft nagelaten. De periode waarin Frankrijk over ons heerste hoort bij onze geschiedenis en het heeft onze cultuur voor een deel gevormd. Het heeft er ook voor gezorgd dat Nederlanders op sommige vakgebieden bij de wereldtop horen. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar deze post over waar Nederlanders de beste in zijn.

Waar komen achternamen vandaan?

Achternamen komen niet bij Napoleon vandaan. Dat wil zeggen Napoleon heeft de achternaam niet Invloeden van Napoleonverzonnen. Natuurlijk bestond de achternaam al op het moment dat Napoleon aan de macht kwam. Vooral namen die aan de familie gerelateerd waren, waren in gebruik. Denk bijvoorbeeld aan de naam Willmeszoon of Jansen.

Als Napoleon de achternaam niet heeft uitgevonden, wat heeft hij dan wel gedaan? Napoleon heeft het laten registreren van een officiële achternaam verplicht gesteld. Het registreren van een achternaam was overigens geen doel op zich, maar meer een neveneffect van de Code Napoleon, de voorloper van ons huidige Burgerlijk Wetboek, dat in Nederland van kracht werd.

Invoeren van een metrisch stelsel

De kilo en de meter zijn heel gebruikelijke eenheden. Sterker nog, vrij weinig mensen zullen in andere eenheden kunnen rekenen. Dat wij bij gewicht spreken of kilo(gram) en bij lengte over (kilo)meters is aan Napoleon te danken. Hij voerde een metrisch stelsel in waarbij deze eenheden de standaard werden. De officiële meter is ook in Frankrijk te bezichtigen. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze eenheden bijvoorbeeld niet doorgevoerd en rekenen ze met ponden en inches.

Invloed van Napoleon: Tegengaan van de standenmaatschappij

Napoleon heeft er ook voor gezorgd dat de standen in Nederland veel verder zijn teruggebracht. Voordat de Fransen in Nederland aan de macht waren was er nog behoorlijk veel verschil tussen de adel en het gewone volk. Iemand van adel kon een hoge positie in het leger krijgen, ongeacht zijn kennis en kunde. Iemand uit de burgerstand kon dit per definitie vergeten, ook al was hij een heel bekwaam militair. Napoleon heeft dit tegen willen gaan.

 Comments are closed.

Back to Top ↑